Από το Blogger.

no santa

YAKUZA crew reunion 2015 at Kalamaria, Thessaloniki, Greece.
Amok, Rasel, Wake, Spike, Risk, Winte / 12os.