Από το Blogger.

90

with amok and rasel.
yakuza crew @ Thessaloniki.