Από το Blogger.

The hard workers7/7, 24/24, 365/365.