Από το Blogger.

Νοηματική Ανεπάρκεια
CNA 1999-2009.10 χρόνια φαγούρα.
sad-wake @ Alexandreia.
photos by 2/3 goodenough brothers.