Από το Blogger.

χαρμολύπη


The necessity of a dipole, the tense to make a mess with it, and the conclusion that after all it's a fucked up situation.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου